33935 NL - wetsvoorstel
Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein

Dit wetsvoorstel werd op 15 mei 2014 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i, en de staatssecretaris van Financiën, Wiebes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is tijdelijke bepalingen vast te stellen in verband met de instelling van een deelfonds voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.

1.

Volledige titel

Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein)

2.

Documenten

(18 stuks)

2 15 mei 2014, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 15 mei 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 15 mei 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 15 mei 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST339351
Koninklijke boodschap
 
2 15 mei 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339352
Voorstel van wet
 
2 15 mei 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339353
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.