Advies Raad van State (blanco) - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

1.

Kerngegevens

Officiële titel Advies Raad van State (blanco) - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs
Document­datum 11-12-2002
Publicatie­datum 12-05-2014
Kenmerk 28726

2.

Tekst

28726

Het advies van de Raad van State is niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.