Brief inzake AMvB protocol huisbezoeken sociale zekerheid bij 31929 - Gevolgen voor uitkeringen van niet aantonen leefsituatie na aanbod huisbezoek - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 13 augustus 2020
kalender

Brief inzake AMvB protocol huisbezoeken sociale zekerheid bij 31929 - Gevolgen voor uitkeringen van niet aantonen leefsituatie na aanbod huisbezoek

maandag 28 april 2014

Bij wetsvoorstel 31929 - Regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek is een brief ondergebracht.

bijlagen