Accijnzen verlagen

Met dank overgenomen van L. (Louis) Bontes i, gepubliceerd op donderdag 17 april 2014, 2:54.

Voorzitter, de accijnzen op diesel en LPG hadden natuurlijk niet verhoogd moeten worden. Het is een uiterst kwalijke en ronduit domme kabinetsmaatregel. Wie bedenkt zoiets?

Vrijwel nergens ter wereld waren de brandstofprijzen al zo hoog als in Nederland. En toch vond het kabinet het nodig om de Nederlandse automobilist nog zwaarder te belasten.

Voorzitter, Nederlandse automobilisten tanken massaal in Belgi√ę of Duitsland. Er is sprake van een ware uittocht. En dat is volkomen begrijpelijk. Bij het Brabantse Goirle moeten wegen zelfs worden aangepast omdat ze de massale uitstroom richting Vlaamse tankstations niet meer aankunnen. Voor die aanpassing draait uiteraard de belastingbetaler op. Die wordt dus twee keer gepakt.

Voorzitter, de accijnsverhoging op diesel en LPG is volstrekt contraproductief gebleken. Volgens brancheorganisatie BOVAG is de diesel- en LPG-omzet fors gedaald. Top april zou het al gaan om 300 miljoen liter. Het water staat veel pomphouders in de grensstreek tot aan de lippen. Faillissementen dreigen, waardoor de toch al torenhoge werkloosheid nog verder op zal lopen.

Voorzitter, hoewel het de bedoeling van het kabinet was om met de accijnsverhogingen extra inkomsten voor de schatkist te genereren, lijkt het omgekeerde te gebeuren. Volgens BOVAG heeft de accijnsverhoging de staat nu al tientallen miljoenen gekost. Het zou gaan om 153 miljoen euro aan misgelopen accijnsopbrengsten en nog eens 74 miljoen euro aan BTW. Kloppen die cijfers? Kan de staatssecretaris duidelijkheid geven?

De accijnzen op brandstof, Voorzitter, hadden niet verhoogd, maar juist verlaagd moeten worden. Veel mensen snakken naar een klein beetje extra koopkracht, naar iets meer geld in hun portemonnee. Lagere lasten zouden goed zijn voor onze economie. Lastenverlaging is naar mijn overtuiging zelfs de enige remedie tegen de economische crisis, die nu al zes jaar voortwoekert.

Voorzitter, ik hoop dat het kabinet vandaag toegeeft dat de verhoging van de accijnzen op diesel en LPG een oliedomme maatregel was. En belangrijker: ik doe een dringend beroep op het kabinet om de accijnsverhogingen op diesel en LPG het liefst vandaag nog ongedaan te maken. De lasten moeten niet omhoog, maar omlaag. Alleen dan komt Nederland er weer bovenop.