ZZP-ers geconfronteerd met sterke en plotselinge premieverhogingen

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op zaterdag 5 april 2014, 1:58.

Erik Ziengs heeft bij Minister Dijsselbloem aangedrongen op een grondig onderzoek naar de plotselinge en sterke stijging van de verzekeringspremies van ZZP-ers. Zij krijgen opeens te maken met zeer sterke premieverhogingen voor – bijvoorbeeld – arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Van soms meer dan 25%. Verzekeraars blijken maar al te vaak een beroep te doen op de ‘en-bloc-clausule’ in het contract. Die clausule geeft verzekeraars het recht om de polisvoorwaarden en de premie van lopende polissen te wijzigen.

Minister Dijsselbloem laat daar nu een onderzoek naar doen door de Autoriteit Financiële Markten. Dit nadat Erik Ziengs, samen met VVD-fractiegenote Aukje de Vries en PvdA-collega Mei Li Vos hierover aan de bel had getrokken. Erik Ziengs: ” ZZP’ers zijn ondernemers. Zij nemen zelf de verantwoordelijkheid om voor eigen rekening en risico aan de slag te gaan. Zij maken volop gebruik van hun vrijheid. Maar moeten daarbij wel kunnen rekenen op betrouwbare partners. Natuurlijk kunnen verzekeraars te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden en gestegen kosten. Maar dat laat zich niet rijmen met de huidige extreme en zeer winstgevende premieverhogingen. Dat riekt naar oneigenlijk gebruik van de clausule.”