Alles in het werk stellen om ontslagen Philip Morris te voorkomen

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op vrijdag 4 april 2014, 13:06.

Het voornemen van Philip Morris om de fabriek in Bergen op Zoom te sluiten is een grote klap voor de werknemers en de hele regio. De Partij van de Arbeid roept het kabinet, en de minister van Economische Zaken in het bijzonder, op om in contact te komen met het bedrijf en alles in het werk te stellen om het ontslag van 1230 werknemers te voorkomen.

Vragen van de leden Hamer en Kuiken aan de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • 2. 
  Hoe beoordeelt u het aangekondigde massa-ontslag? Is dit in uw ogen überhaupt te verdedigen en bent u bereid hierover op zeer korte termijn in contact te treden met de directie van Philip Morris Nederland?
 • 3. 
  Deelt u de mening dat zo'n grootschalig verlies van werkgelegenheid in deze regio bijzonder zorgwekkend is en dat snel handelen noodzakelijk is om de schade te beperken? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Wordt door het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen) geanticipeerd op een grote toename van werkzoekenden in de betreffende regio?
 • 5. 
  Is het mogelijk om, net als elders is gebeurd, eventueel een mobiliteitscentrum op te richten voor de werknemers van Philip Morris in Bergen op Zoom en getroffen toeleveranciers?
 • 6. 
  Deelt u de mening dat de recente reorganisatiegolf, waarbij bedrijven de activiteiten vaak verplaatsen naar lageloonlanden, vraagt om gerichtere politiek die inzet op het stimuleren van de (maak)industrie in Nederland en dat reshoring daarin een belangrijke rol kan spelen?