Raad van State zeer kritisch op kwaliteit wetgeving - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender
donderdag 3 april 2014, 12:04

DEN HAAG (PDC†i) - De Raad van State†i haalt in het jaarverslag 2013 flink uit naar de politiek. Wetgeving moet staan voor zekerheid en bestendigheid, maar door de politieke ontwikkelingen van de laatste jaren heeft het soms "het karakter van een wegwerpartikel". Nieuwe regels en - soms tegenstrijdige - wetten volgen elkaar in snel tempo op. Het proces van wetgeving is rommeliger geworden.

Als hoofdoorzaak wijst de Raad de overmatige nadruk op budgettaire overwegingen bij het indienen van nieuwe wetgeving aan. Bezuinigingen mogen echter niet de enige motivatie zijn. De Raad van State wijst hierbij vooral op bestuurlijke en justitiŽle kwesties.

De Raad van State is ook erg kritisch over het creŽren van nieuwe bevoegdheden zonder dat aannemelijk is gemaakt dat bestaande bevoegdheden niet toereikend zijn.

Het jaarverslag schetst verder een beeld van een steeds gefragmenteerder en diverser speelveld waarbinnen de overheid opereert, zowel landelijk als Europees en internationaal. Dit kan ten koste gaan van de mate waarin de overheid openbaar kan optreden en van de slagvaardigheid. Een ander opvallend punt is dat de Raad van State meer aandacht vraagt voor de rechtsvormende rol van de rechterlijke macht.

Bron: persbericht Raad van State