Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 3 april 2014 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 3 april 2014

1.

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 2 april 2014

DER

STATEN-GENERAAL

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

EU i.v.m. agendapunt 7

EZ i.v.m. agendapunt 14

FIN i.v.m. agendapunt 11

KR i.v.m. agendapunt 9, 10

Activiteit:

Procedurevergadering

Datum:

donderdag 3 april 2014

Tijd:

11.30 - 12.30 uur

Openbaar/besloten:

openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Brievenlijst

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

1.

Binnenlandse Zaken

2. Agendapunt:

Internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 februari 2014

Internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen 33829-2

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg.

3. Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. aanpassing van Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 2002 (WIV) met hardheidsclausule

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2014

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t.

aanpassing van Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 2002

(WIV) met hardheidsclausule - 2014Z04923

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

4. Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken over het voorstel "Project grenskwartieren" door

Werkgroep Krimp

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2014

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse

Zaken over het voorstel "Project grenskwartieren" door Werkgroep Krimp 31757-49

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

5. Agendapunt:

Antwoorden op vragen over de wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 maart 2014

Antwoorden op vragen over de wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden - 25764-76

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

6. Agendapunt:

Uitstel beantwooding vragen schriftelijk overleg over Nedersaksisch onder het Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden (Kamerstuk 33 750 VII, nr. 42)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2014

Uitstel beantwoording vragen schriftelijk overleg over Nedersaksisch onder het

Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden

(Kamerstuk 33 750 VII, nr. 42) - 33750-VII-51

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

7. Agendapunt:

Voortgang besprekingen voorstel verordening Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2014

Voortgang besprekingen voorstel verordening Europese politieke partijen en

Europese politieke stichtingen - 22112-1818

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EU

8. Agendapunt:

Kabinetsstandpunt over rapport elektronisch stemmen in het stemlokaal en internetstemmen voor kiezers in het buitenland

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2014

Kabinetsstandpunt over rapport elektronisch stemmen in het stemlokaal en internetstemmen voor kiezers in het buitenland - 33829-3

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg.

9. Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint

Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Plasterk - 24 maart 2014

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen - 33900

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 april 2014 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

KR

10. Agendapunt:

Kiescollege BES-eilanden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 maart 2014

Kiescollege BES-eilanden - 33131-15

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 april 2014 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

KR

11. Agendapunt:

Rapportage van het COELO inzake de ontwikkeling van de Lokale

Heffingen in 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 maart 2014

Aanbieding Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2014 - 33750-B-11

Voorstel:

Minister verzoeken de commissie te informeren over het kabinetsstandpunt en het resultaat van het overleg met de mede-overheden over het rapport.

Volgcommissie(s):

FIN

12. Agendapunt:

Evaluatie herindeling Súdwest-Fryslân

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 maart 2014

Evaluatie herindeling Súdwest-Fryslân - 28750-57

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

13. Agendapunt:

Aanbieding van een afschrift van de brief aan de Eerste kamer over de uitvoering van de moties Engels c.s. en Lokin-Sasse c.s. (EK 31570

nrs. B en C)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 maart 2014

Aanbieding van een afschrift van de brief aan de Eerste kamer over de uitvoering van de moties Engels c.s. en Lokin-Sasse c.s. (EK 31570 nrs. B en

  • C) 
    - 2014Z05791

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

14. Agendapunt:

De start van het eID-platform

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 maart 2014

De start van het eID-platform - 2014Z05794

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EZ

15. Agendapunt:

Reactie op een brief van de Stichting "Alert & Zorgzaam" naar aanleiding van artikel "een schedel te veel" uit brancheblad uitvaartzorg nr. 10, december 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 maart 2014

Reactie op een brief van de Stichting "Alert & Zorgzaam" naar aanleiding van artikel "een schedel te veel" uit brancheblad uitvaartzorg nr. 10, december 2013 - 2014Z05796

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

16. Agendapunt:

Aanbieding burgemeestersonderzoek: "Majesteitelijk en magistratelijk: de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 maart 2014

Aanbieding burgemeestersonderzoek: "Majesteitelijk en magistratelijk:

de

Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt" - 33750-VII-52

Voorstel:

Kabinetsstandpunt afwachten.

Algemeen

17. Agendapunt:

Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013

Zaak:

Nationale ombudsman - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 maart 2014

Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013 - 33876-1

Voorstel:

Agenderen voor gesprek met de waarnemend Nationale ombudsman.

Zaak:

Nationale ombudsman Functie nv.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t.1 maart 2014

Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013 - 33876-2

Voorstel:

Agenderen voor gesprek met de waarnemend Nationale ombudsman.

Voorstel:

Minister verzoeken om kabinetsreactie spoedig naar de Kamer te sturen.

Voorstel:

Na onvangst kabinetsreactie deze aanmelden voor plenair debat over de jaarverslagen van de Nationale ombudsman over 2012 en 2013 en verzoeken het plenair debat voor het zomerreces te agenderen.

18. Agendapunt:

Advies behandelwijze van beleidsdoorlichtingen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de

Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014

Beleidsdoorlichtingen - 2014Z04379

Voorstel:

De adviezen van de commissie voor de Rijksuitgaven betrekken bij toekomstige behandeling van beleidsdoorlichtingen op het terrein van Binnenlandse Zaken

19. Agendapunt:

Instemming deelname ambtenaar aan technische briefing over elektronische identificatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 maart 2014

Instemming deelname ambtenaar aan technische briefing over elektronische identificatie - 2014Z05384

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2013A04790

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.