Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 3 april 2014 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 2 april 2014

DER

STATEN-GENERAAL

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

EU i.v.m. agendapunt 7

EZ i.v.m. agendapunt 14

FIN i.v.m. agendapunt 11

KR i.v.m. agendapunt 9, 10

Activiteit:

Procedurevergadering

Datum:

donderdag 3 april 2014

Tijd:

11.30 - 12.30 uur

Openbaar/besloten:

openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Brievenlijst

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

1.

Binnenlandse Zaken

2.

2. Agendapunt:

Internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 februari 2014

Internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen 33829-2

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg.

3.

3. Agendapunt:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. aanpassing van Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 2002 (WIV) met hardheidsclausule

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2014

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t.

aanpassing van Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 2002

(WIV) met hardheidsclausule - 2014Z04923

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

4.

4. Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken over het voorstel "Project grenskwartieren" door

Werkgroep Krimp

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 maart 2014

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse

Zaken over het voorstel "Project grenskwartieren" door Werkgroep Krimp 31757-49

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

5.

5. Agendapunt:

Antwoorden op vragen over de wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 maart 2014

Antwoorden op vragen over de wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden - 25764-76

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

6.

6. Agendapunt:

Uitstel beantwooding vragen schriftelijk overleg over Nedersaksisch onder het Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden (Kamerstuk 33 750 VII, nr. 42)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2014

Uitstel beantwoording vragen schriftelijk overleg over Nedersaksisch onder het

Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden

(Kamerstuk 33 750 VII, nr. 42) - 33750-VII-51

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

7.

7. Agendapunt:

Voortgang besprekingen voorstel verordening Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2014

Voortgang besprekingen voorstel verordening Europese politieke partijen en

Europese politieke stichtingen - 22112-1818

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EU

8.

8. Agendapunt:

Kabinetsstandpunt over rapport elektronisch stemmen in het stemlokaal en internetstemmen voor kiezers in het buitenland

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 maart 2014

Kabinetsstandpunt over rapport elektronisch stemmen in het stemlokaal en internetstemmen voor kiezers in het buitenland - 33829-3

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg.

9.

9. Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint

Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Plasterk - 24 maart 2014

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen - 33900

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 april 2014 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

KR

10.

10. Agendapunt:

Kiescollege BES-eilanden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 maart 2014

Kiescollege BES-eilanden - 33131-15

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 april 2014 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

KR

11.

11. Agendapunt:

Rapportage van het COELO inzake de ontwikkeling van de Lokale

Heffingen in 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 maart 2014

Aanbieding Monitor Inkomsten Lokale Heffingen 2014 - 33750-B-11

Voorstel:

Minister verzoeken de commissie te informeren over het kabinetsstandpunt en het resultaat van het overleg met de mede-overheden over het rapport.

Volgcommissie(s):

FIN

12.

12. Agendapunt:

Evaluatie herindeling Súdwest-Fryslân

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 maart 2014

Evaluatie herindeling Súdwest-Fryslân - 28750-57

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

13.

13. Agendapunt:

Aanbieding van een afschrift van de brief aan de Eerste kamer over de uitvoering van de moties Engels c.s. en Lokin-Sasse c.s. (EK 31570

nrs. B en C)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 maart 2014

Aanbieding van een afschrift van de brief aan de Eerste kamer over de uitvoering van de moties Engels c.s. en Lokin-Sasse c.s. (EK 31570 nrs. B en

  • C) 
    - 2014Z05791

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

14.

14. Agendapunt:

De start van het eID-platform

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 maart 2014

De start van het eID-platform - 2014Z05794

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EZ

15.

15. Agendapunt:

Reactie op een brief van de Stichting "Alert & Zorgzaam" naar aanleiding van artikel "een schedel te veel" uit brancheblad uitvaartzorg nr. 10, december 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 maart 2014

Reactie op een brief van de Stichting "Alert & Zorgzaam" naar aanleiding van artikel "een schedel te veel" uit brancheblad uitvaartzorg nr. 10, december 2013 - 2014Z05796

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

16.

16. Agendapunt:

Aanbieding burgemeestersonderzoek: "Majesteitelijk en magistratelijk: de Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 31 maart 2014

Aanbieding burgemeestersonderzoek: "Majesteitelijk en magistratelijk:

de

Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt" - 33750-VII-52

Voorstel:

Kabinetsstandpunt afwachten.

Algemeen

17.

17. Agendapunt:

Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013

Zaak:

Nationale ombudsman - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 maart 2014

Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013 - 33876-1

Voorstel:

Agenderen voor gesprek met de waarnemend Nationale ombudsman.

Zaak:

Nationale ombudsman Functie nv.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t.1 maart 2014

Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013 - 33876-2

Voorstel:

Agenderen voor gesprek met de waarnemend Nationale ombudsman.

Voorstel:

Minister verzoeken om kabinetsreactie spoedig naar de Kamer te sturen.

Voorstel:

Na onvangst kabinetsreactie deze aanmelden voor plenair debat over de jaarverslagen van de Nationale ombudsman over 2012 en 2013 en verzoeken het plenair debat voor het zomerreces te agenderen.

18.

18. Agendapunt:

Advies behandelwijze van beleidsdoorlichtingen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de

Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014

Beleidsdoorlichtingen - 2014Z04379

Voorstel:

De adviezen van de commissie voor de Rijksuitgaven betrekken bij toekomstige behandeling van beleidsdoorlichtingen op het terrein van Binnenlandse Zaken

19.

19. Agendapunt:

Instemming deelname ambtenaar aan technische briefing over elektronische identificatie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 maart 2014

Instemming deelname ambtenaar aan technische briefing over elektronische identificatie - 2014Z05384

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Rondvraag

Geen agendapunten

20.

Griffier:

Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2013A04790

 
 
 

21.

Meer informatie

 

22.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.