33877, nr. 18 - Motie Segers over steun zoeken bij andere lidstaten voor het stopzetten danwel opschorten van de pre-accessiegelden - Staat van de Europese Unie 2014 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 31 maart 2014 ingediend door het Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (CU) i. De tekst werd op 8 april 2014 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te onderzoeken of de recente ontwikkelingen in Turkije voor de lidstaten aanleiding zijn om hun positie ten aanzien van de toetredingsonderhandelingen te herzien en de Kamer daarover na de eerstvolgende Raad van Algemene Zaken te informeren;

verzoekt de regering tevens, steun te zoeken bij andere lidstaten voor het gedeeltelijk stopzetten danwel opschorten van de pre-accessiegelden.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 8 april 2014, gewijzigde motie, nr. 18     KST3387718
Gewijzigde motie Segers (ter vervanging van 33877, nr. 12) over steun zoeken bij andere lidstaten voor het stopzetten danwel opschorten van de pre-accessiegelden
 

2.

Dossier