Recreatiesector krijgt `GreenDeal` bij gewasbescherming

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 28 maart 2014, 2:24.

Dankzij de inzet van VVD Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Helma Lodders krijgt de Recreatiesector een uitzonderingspositie bij het gebruik van chemische gewasbescherming op recreatieterreinen. Vorig jaar hebben Erik Ziengs en Helma Lodders aan de bel getrokken. Een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zou de sector op torenhoge kosten hebben gejaagd.

Voorwaarde is wel dat RECRON, samen met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, een ‘GreenDeal’ sluit en op zoek gaat naar goede alternatieven. Zodat het gebruik van chemische gewasbescherming tot een minimum wordt beperkt. Recreatiebedrijven kunnen hiermee vele duizenden euro’s besparen. Erik Ziengs: ““Als het verbod was doorgegaan, had dit de sector onevenredig hard geraakt. Dit hebben we weten te voorkomen. Haastige spoed is zelden goed. Nu krijgt de sector de tijd om passende, milieuvriendelijke alternatieven te ontwikkelen. Dat is pure winst.”

Na een stevig debat stemde de Tweede Kamer in met deze uitzondering. Dankzij de politieke druk vanuit de VVD-fractie had Staatssecretaris Mansveld afgelopen zomer al een onderzoek toegezegd. Zij wilde de gevolgen van een verbod goed in kaart brengen. Leden van RECRON hebben uitgebreid aan dit onderzoek meegewerkt. Uitkomst was, dat een verbod in 2018 technisch niet haalbaar was. De extra kosten voor MKB-ondernemers met grote recreatieterreinen zouden hierdoor met vele duizenden euro’s oplopen.

RECRON, de branchevereniging van Recreatie Ondernemers, gaat via de GreenDeal de inzet van chemische gewasbeschermings-middelen op recreatieterreinen zoveel mogelijk beperken. Deze GreenDeal komt bovenop de inspanningen die veel recreatie-ondernemers zich nu al getroosten door deelname aan GreenKey (internationaal keurmerk voor Milieuzorg en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de toerisme- en recreatiebranche). De komende maanden volgen gesprekken met het Ministerie over mogelijke oplossingen.