33876 - Jaarverslag van de Nationale ombudsman 2013 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Jaarverslag van de Nationale ombudsman

 

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 26 maart 2014, brief, nr. 1     KST338761
Brief Nationale ombudsman; Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013
 
2 26 maart 2014, jaarverslag, nr. 2     KST338762
Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2013
 
2 18 juni 2014, brief, nr. 3     KST338763
Brief regering; Kabinetsreactie op het jaarverslag 2013 van de Nationale ombudsman
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.