33900 - Aanpassing van de regeling van het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 21 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 maart 2014 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

 

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(52 stuks)

2 26 maart 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 26 maart 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 26 maart 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 26 maart 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST339001
Koninklijke boodschap
 
2 26 maart 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339002
Voorstel van wet
 
2 26 maart 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339003
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.