GR2014

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op dinsdag 18 maart 2014, 2:06.

Na wekenlange campagnes is het bijna zover. Morgen mag u mede bepalen hoe uw lokale gemeenteraad er uit komt te zien. Het is dé kans om uw complimenten of klachten over gemeentelijk beleid door te vertalen naar een stem. Of u zich bij het bepalen van uw stem nou laat leiden door een oordeel over het huidige gemeentebestuur; blind vertrouwen in een kandidaat-raadslid, of door concrete partijplannen: er valt per gemeente genoeg te kiezen.

GR2014

De verkiezingsuitslag in uw gemeente kan een serieuze invloed hebben op uw onderneming. Wellicht is het daarom voor u als ZZP’er interessant om de verschillende lokale partijplannen eens langs een ondernemersmeetlat te leggen. Welke partijen pleiten voor lage lokale lasten en een gemeentebestuur dat ondernemers faciliteert? Morgen bepaalt u welke partij uw ondernemersstem verdient!

Lokale lasten

Als ondernemer kunt u via tal van manieren te maken krijgen met de gemeente. Financieel bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden, legeskosten, precariobelasting en parkeerlasten. Voor alle vier geldt dat we door het land heen tussen de gemeenten grote verschillen zien. Het kan dus geen kwaad om in uw gemeente eens te kijken welke partijen er inzetten op lage lokale lasten. Een prachtvoorbeeld is de gemeente Den Haag. Geheel tegen de macrotrend in heeft het huidige college van B&W de OZB (de grootste heffingsbron voor gemeenten) voor bedrijfspanden dit jaar met een derde kunnen verlagen. Ook is de precariobelasting verlaagd en voor sommige voorwerpen zelfs afgeschaft. Dat schept ruimte en wekt vertrouwen bij ondernemers!

Dienstverlening

Een ander punt van aandacht is de lokale ambtelijke dienstverlening aan ondernemers. Hoe lang moet u bijvoorbeeld wachten op een oordeel over een vergunningaanvraag? Is de gemeente bereid om met u mee te denken of wordt u van het kastje naar de muur gestuurd? Wat doet de gemeente om de wijk(en) waarin u woont en werkt veiliger te maken? Hoe vult de gemeente het landelijke aanbestedingsbeleid lokaal in? Krijgen ZZP’ers een eerlijke kans om mee te dingen naar opdrachten? Uit een recent onderzoek van TNS/NIPO en het FD blijkt dat ondernemers het lokale ondernemersklimaat en de dienstverlening in de eigen gemeente gemiddeld waarderen met een 6,5. Qua service is er dus nog genoeg ruimte tot verbetering. Wellicht heeft u eigen ervaringen met de gemeente nog vers in het geheugen liggen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de straat waar uw als ondernemer langer dan nodig last van had. De gemeenteraadsverkiezingen bieden dan een mooie kans om de verantwoordelijke partijen, of juist de concurrentie te belonen met een stem.

Economisch herstel

Landelijk zien we al enkele weken dat de economie gestaag uit het dal klimt. De export neemt toe, bedrijfsinvesteringen trekken aan en de rekenmeesters van het CPB ramen voor 2015 een groei van 1,25 procent. Voor de koopkracht van specifiek de ZZP’ers zijn er goede cijfers te melden. Het CBS verwacht dat de koopkracht van de eenpitters dit jaar groeit met 2,75 procent. De Freelance Markt Index (FMI) meet de marktontwikkeling voor tijdelijk werk, en ook hier zien we een alsmaar stijgende lijn. Met een januariscore van 225,45 ligt het cijfer 5,5% hoger dan de maand ervoor. Ook de ondernemersklimaatindex van TNS/NIPO is verder doorgestegen, naar +13.

De goede cijfers lijken aan te tonen dat we de zwaarste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog steeds iets verder achter ons laten. Echter, voordat de crisis definitief uit de achteruitkijkspiegel is verdwenen moet er nog een hoop werk worden verzet, ook door lokale bestuurders en politici. Morgen kunt u invloed uitoefenen op het ondernemersbeleid in uw gemeente. Ik hoop dat u uw stem laat gelden.

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs