33895 - Initiatiefnota “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 februari 2018
kalender

Deze initiatiefnota werd op 17 maart 2014 ingediend door het Tweede Kamerlid Voortman (GL) i.

 
 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Voortman: “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg”

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(16 stuks)

2 17 maart 2014, geleidende brief, nr. 1     KST338951
Geleidende brief bij de Initiatiefnota van het lid Voortman over “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg”
 
2 17 maart 2014, initiatiefnota, nr. 2     KST338952
Initiatiefnota van het lid Voortman over “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg”
 
2 26 maart 2014, brief, nr. 3     KST338953
Brief van het lid Voortman met een correctie
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.