PvdA juicht Europese aanpak witwaspraktijken toe

Met dank overgenomen van E. (Emine) BozkurtĀ i, gepubliceerd op dinsdag 11 maart 2014, 3:10.

Het Europees Parlement heeft vandaag in overweldigende meerderheid wetgeving aangenomen die het witwassen van crimineel vermogen harder aanpakt. Zo was voor de sociaaldemocraten een openbaar register van Europese bedrijven een topprioriteit.

Als verantwoordelijke voor dit dossier namens de Europese sociaaldemocraten ben ik zeer tevreden. Brievenbusfirma's die alleen zijn opgericht om geld wit te wassen, kunnen zich niet meer verschuilen achter schimmige structuren. Iedereen wil weten met wie je zaken doet, en of de bedrijven legitiem zijn.

Wie er precies achter malafide ondernemingen zit, is vaak zeer lastig te achterhalen. We willen voorkomen dat drugsbaronnen, corrupte bedrijven en mensenhandelaars geheime bedrijven opzetten om zwart geld wit te wassen. Aanvankelijk hadden rapporteurs Sargentini en Karins niet de volledige openheid van registers voorgesteld. Voor ons sociaaldemocraten heeft volledige openheid echter hoge prioriteit. Om criminele activiteiten te koppelen aan de juiste personen is het essentieel om te ontdekken wie achter een bepaald bedrijf zit. We willen een openbaar register dat uiteraard in volledige overeenstemming is met de EU-regels inzake gegevensbescherming. Het is goed dat het Europees Parlement deze aanpak uiteindelijk volmondig steunt.

Ik bepleit daarnaast een betere bescherming van klokkenluider. In het vandaag aangenomen voorstel wordt de bescherming van getuigen versterkt. Hiervoor hebben de sociaaldemocraten zich hard ingezet. Klokkenluiders die dapper genoeg zijn om informatie te geven om criminele netwerken te ontmantelen, moeten een goede bescherming krijgen.

Witwassen

Jaarlijks wordt er 600 miljard euro witgewassen in de Europese Unie. De nieuwe regels gaan ook gelden voor de gokindustrie. Ook vallen cashbetalingen van 7.500 euro onder de nieuwe regels, in plaats van de huidige 15.000 euro.