Geen garanties voor minimumloon voor SW’ers

Met dank overgenomen van A.M.C. (Anne-Marie) Mineur i, gepubliceerd op woensdag 12 december 2012, 10:33.

Gisteren behandelde de Tweede Kamer de begroting Sociale Zaken. John Kerstens, voormalig voorzitter van FNV Bouw, voerde het woord namens de PvdA. Hij kon geen garanties geven dat mensen in de sociale werkgeving het minimumloon blijven verdienen. Wel zei hij uiteindelijk na lang doorvragen op Twitter dat “betrokkenen sowieso op ‘t niveau van ‘t minimumloon [zullen] uitkomen. Ofwel direct, ofwel dankzij een aanvulling”, maar de weg daarnaartoe was lang en bochtig. Wat zit daarachter? En wat betekent deze uitspraak precies als Kerstens er zo lang omheen moet draaien? Lees hier de Twitter-discussie.

@AnneMarieMineur

Schandalig dat voormalig vakbondsman @johnkerstens recht op minimumloon voor mensen in de sociale werkvoorziening loslaat. Onverkoopbaar.

@JohnKerstens

@AnneMarieMineur Misschien niet goed geluisterd? Ik heb de Staatssecretaris gevraagd inzage te geven in de experimenten met loondispensatie.

@AnneMarieMineur

@JohnKerstens Dus de PvdA blijft het minimumloon voor SW’ers steunen?

@JohnKerstens

@AnneMarieMineur Is het je bekend dat eigenlijk alle nieuwe instromers nu al op ’t minimumloon instromen? Straks gaat het over een deel.

@AnneMarieMineur

@JohnKerstens En dat blijft dus zo, dat alle nieuwe instromers op het minimumloon instromen? Of verliezen we dat?

@JohnKerstens

@AnneMarieMineur Dat is nou de hele discussie over die loondispensatie. En daarvoor is de uitkomst van die experimenten van belang.

@AnneMarieMineur

@JohnKerstens Dus geen onvoorwaardelijke steun aan het minimumloon voor SW’ers. Nee, dan weten we weer waar we staan.

En toen werd het stil. Het bleef stil tot na elf uur, en toen was ik al naar bed. Een andere twitteraar, @DrsYell, nam het over.

@DrsYell

En toen was ie stil.

@JohnKerstens

Toen was-ie aan ’t rennen om de laatste trein te halen.

@DrsYell

Ah, dat kan natuurlijk ook En: onvoorwaardelijke steun voor minimum loon, of niet?

@JohnKerstens

In ’t regeerakkoord staat ‘loondispensatie’. Ik wil inzicht in de resultaten van de experimenten daarmee.

@DrsYell

Dat vroeg ik toch niet?

@JohnKerstens

Nee, en toch is dat de genuanceerde weg waarlangs het antwoord moet lopen. Het is even niet anders.

@DrsYell

Eerlijk antwoord, dank. Weten deze kwetsbare mensen tenminste dat ze het niet van de PvdA moeten hebben.

@JohnKerstens

Tsja, nuancering is helaas niet aan iedereen besteed.

@DrsYell

Kwetsbare mensen niet eens minimaal bestaan voor hun werk kunnen garanderen heeft niets met nuance te maken.

@JohnKerstens

Betrokkenen zullen sowieso op ’t niveau van ’t minimumloon uitkomen. Ofwel direct, ofwel dankzij een aanvulling.

@DrsYell

Dan is het antwoord toch: ‘ja, dat kan ik garanderen’?

En weer werd het stil. Twitteraar @RonaldPlokker mengde zich in de discussie.

@RonaldPlokker

Eerlijk is eerlijk @JohnKerstens kan daarover niks garanderen, hij gaat daar niet alleen over. Elke toezegging is waardeloos

@DrsYell

Tja @johnkerstens geeft anders zelf aan dat hij dit niet wil garanderen omdat hij geëxperimenteer wil.

@DrsYell

Maar ik waardeer het wel dat @johnkerstens hierover met twitteraars in debat gaat. Veel ‘volksvertegenwoordigers’ negeren je.

@JohnKerstens

Ah, nu is zelfs de waarheid geweld aan doen geoorloofd? Die experimenten wil ìk niet; ze zíjn er.

@DrsYell

Je hecht anders genoeg waarde aan deze experimenten om het afwachten van de uitkomsten te prevaleren boven het garanderen van een minimaal bestaan voor deze mensen in ruil voor hun arbeid.

@JohnKerstens

Omdat dat de afspraak is en een mogelijkheid om de discussie over loondispensatie beargumenteerd weer aan te gaan.

@DrsYell

Dan moet je (als partij) niet zulke afspraken maken, nee, überhaupt niet in zee gaan met een partij die dergelijke afspraken over de rug van deze mensen wil maken, zou ik zeggen. #VVD

En toen bleef het definitief stil. Maar toen was het ook al ver na middernacht.

Overigens heb ik wel een vermoeden waarom John Kerstens zo moeilijk deed over zijn antwoord. Het verhaal is natuurlijk niet af bij aanvullen naar minimumloon. Het is mooi dat je aan het eind van de maand toch althans het minimum krijgt dat elk werkend mens kan verdienen, maar dat moet ook zo zijn aan het eind van je loopbaan. In het principeakkoord voor de sociale werkvoorziening zijn al flink wat concessies gedaan op de pensioenopbouw. Gegeven dat de pensioenopbouw gebaseerd is op je salaris, rijst daar de vraag hoe dat in dit geval zit. Betaalt de overheid ook dat verschil bij?

Ik blijf me zorgen maken om de situatie van de mensen in de sociale werkvoorziening. Blijkbaar geldt het wettelijk minimumloon voor iedereen, maar niet voor mensen met een arbeidsbeperking. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”, zegt artikel 1 van de Grondwet. Behalve als je niet het vermogen hebt om volwaardig te werken.