Perspectief bieden op werk

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 6 maart 2014, 11:06.

De Partij van de Arbeid legt zich niet neer bij de hoge werkloosheid. Zowel landelijk als lokaal zijn op initiatief van de PvdA een fors aantal maatregelen genomen om de werkloosheid aan te pakken. In het actieplan 'Werk maken van werk' (pdf) lees je met welke maatregelen we de komende jaren meer mensen perspectief op werk willen bieden.

De maatregelen op een rijtje:

 • Oprichten mobiliteitscentra

  Ondanks de hoge werkloosheid zijn er nog bijna 100.000 vacatures niet vervuld. In sectoren zoals de techniek, chemische industrie maar straks ook weer in de zorg - waar nu sprake is van een krimp van werkgelegenheid maar over een aantal jaar de vraag naar arbeid weer sterk zal stijgen, liggen kansen. Lokaal of regionaal worden mobiliteitscentra opgericht om deze kansen te benutten.

 • Een werkpool om recente werkervaring op te doen

  Gemeenten bieden werkzoekenden die al een langere tijd langs de kant staan een werkervaringsplaats aan. Werkgevers met openstaande vacatures worden benaderd. Ook werkgevers die verwachten dat ze over een poosje weer vacatures krijgen of meer werk krijgen worden verzocht om werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen.

 • Hulp bij het starten eigen bedrijf

  De PvdA wil dat gemeenten mensen actief ondersteunt bij het opstarten van een eigen bedrijf. Door de bestaande mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten vanuit een uitkering te promoten, starterkrediet beschikbaar te stellen, workshops te organiseren en te zorgen dat startende ondernemers worden bijgestaan door een deskundige.

 • Banen door duurzame woningen en het ombouwen van leegstaande kantoorpanden

  De PvdA wil dat iedere gemeente afspraken gaat met maken met hun woningbouwcorporatie om bestaande woningen duurzamer te maken. Het isoleren van huizen levert tienduizenden banen op. Hiervoor is 400 miljoen beschikbaar uit het Energieakkoord. Ook maken gemeentes afspraken maken om leegstaande kantoren om te bouwen naar bijvoorbeeld studentenwoningen en seniorenwoningen.

 • Reshoring

  In de Verenigde Staten zijn er door reshoring tienduizenden productiebanen bijgekomen. Ook in Nederland kunnen we door het terughalen van fatsoenlijke en goed betaalde productiebanen zorgen dat de werkgelegenheid in de regio’s toeneemt. Mede op initiatief van de PvdA in Tilburg werkt de gemeente samen met de Universiteit van Tilburg (UvT) om in 2014 een ‘total costs of ownership’-model voor de regio Tilburg te ontwikkelen. Ook in andere gemeenten zetten we in op reshoring.

Ook de Partij van de Arbeid in de gemeenten kiest voor werk. Sociaaldemocratische wethouders hebben de afgelopen jaren het verschil gemaakt door succesvolle werkgelegenheidsplannen te realiseren, waarbij ieder gemeente en regio zijn eigen accent legt. Zo staat in de regio Rotterdam staat het havenwerk centraal en in de regio Twente de logistiek. In het actieplan meer voorbeelden van lokale successen.

Actieplan 'Werk maken van werk' (pdf) >

Actieplan 'Werk maken van werk' (htm) >