33885 - Wijziging van de voorgestelde Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 26 januari 2020
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 5 maart 2014 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Het voorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche i en schrapt daaruit de bepalingen die betrekking hebben op de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twaalf moties ingediend.

4.

Documenten

(44 stuks)

2 5 maart 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 5 maart 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 5 maart 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van Toelichting
 
2 5 maart 2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST338851
Koninklijke boodschap
 
2 5 maart 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST338852
Voorstel van wet
 
2 5 maart 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST338853
Memorie van Toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.