33882 - Aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5†maart†2014 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten†i , en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk†i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de mogelijkheden tot het opleggen en handhaven van gebiedsgerichte maatregelen op grond van de artikelen 172a van de Gemeentewet en 38v van het Wetboek van Strafrecht uit te breiden, opdat overlast, waaronder voetbalvandalisme, en belastend gedrag jegens personen, effectiever kan worden voorkomen of beŽindigd.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(39 stuks)

2 5†maart†2014, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST338821
Koninklijke boodschap
 
2 5†maart†2014, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 5†maart†2014, voorstel van wet, nr. 2     KST338822
Voorstel van wet
 
2 5†maart†2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 5†maart†2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST338823
Memorie van toelichting
 
2 5†maart†2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.