Verbeter kwaliteit zorg en veiligheid patiënt

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 5 maart 2014, 12:06.

Foto Flickr / dietmut

Het inzichtelijk maken van sterftecijfers van ziekenhuizen zorgt ervoor dat we niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de veiligheid van patiënten kunnen verbeteren. Een kans die we niet mogen laten liggen. Natuurlijk is het dan van belang om ziekenhuizen geen ‘kale’ cijferlijsten te laten publiceren, maar cijfers en informatie openbaar te laten maken en daarbij ook de bijbehorende context aan te leveren. Zodat echt duidelijk wordt hoe het met de kwaliteit van de geleverde zorg is gesteld. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van de zorg verbeteren en de patiënt geven waar hij recht op heeft: kwalitatief goede zorg.

Helaas hebben een aantal ziekenhuizen besloten hun sterftecijfers niet openbaar te maken. Ondanks de verplichting van de minister van Volksgezondheid om dit wel te doen. Een gemiste kans, want openbaarheid draagt bij aan een tijdige en kritische blik op afdelingen waar het niet goed gaat. Op die manier kan snel in worden ingegrepen en kunnen verbeteringen worden ingezet.

Zo werden in het Ruwaard van Puttenziekenhuis de sterftecijfers pas na twee jaar openbaar. Toen pas bleek dat er volgens de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR) een relatief groot aantal patiënten was overleden. Ook bleken er misstanden in het ziekenhuis. Tijdig publiceren had bij kunnen dragen aan eerdere verbetering, en dus betere zorg. Omgekeerd kunnen positieve gegevens bijdragen aan het stellen van een goed voorbeeld dat navolging verdient.

Een aantal ziekenhuizen geeft aan het niet eens te zijn met de manier van berekening van het sterftecijfer en is van mening dat er een betere rekenmethode moet worden gevonden. Voor een betere methode moet zeker ruimte zijn, maar houd dan wel het tempo erin. Nu komen ziekenhuizen pas een dag voor het verstrijken van de deadline met deze kritiek.

De toezichthouder in de zorg (NZa) is nu aan zet om de wettelijke plicht te handhaven. Maar belangrijker vind ik dat de minister om tafel gaat met ziekenhuizen, zodat men het belang van openbaarheid inziet. En we echt werk maken van betere zorg. Daar is niet alleen de patiënt, maar iedereen bij gebaat.