Prostitutiebeleid is een nationale aangelegenheid

Met dank overgenomen van E. (Emine) Bozkurt i, gepubliceerd op maandag 24 februari 2014, 3:29.
Prostitutiebeleid is een nationale aangelegenheid
Bron: Blog Emine Bozkurt

Komende week zal tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg een zogenaamd own-initiative report (een niet wetgevend rapport) in stemming worden gebracht, waarin de lidstaten wordt opgeroepen de gebruikers van prostitutie strafbaar te stellen. Ik ben het niet eens met deze oproep en heb, samen met andere Europarlementariërs, een alternatieve resolutie ingediend.

Het rapport van mijn collega Mary Honeyball (VK) is voor een deel voortgekomen uit de bezorgdheid omtrent mensenhandel. Deze bezorgdheid deel ik: niemand moet tegen zijn of haar wil gedwongen worden tot seksuele handelingen. Mijn bezwaar is echter dat in dit rapport geen verschil wordt gemaakt tussen vrijwillige en gedwongen prostitutie. In het rapport worden alle vormen van prostitutie tot een mensenrechtenschending bestempeld en worden de Europese lidstaten opgeroepen de klanten van prostitutie te criminaliseren. Ik ben het hier niet mee eens, en denk dat deze aanpak volledig haar doel voorbij schiet.

Het rapport is een voorbeeld van de 'Scandinavische lijn': het idee dat prostitutie per definitie de rechten van een mens schaadt, en waarbij de klant in plaats van de sekswerker strafbaar is. Hoewel wetgeving omtrent prostitutie in Zweden en Noorwegen op een dergelijke manier is geregeld, geldt prostitutie in landen als Nederland en Duitsland als een legaal beroep waarin sekswerkers dezelfde werknemersrechten genieten als anderen. Ik ben, samen met de talloze organisaties die opkomen voor de rechten van sekswerkers, van mening dat sekswerkers niet geholpen worden door de voorstellen uit het Honeyball-rapport.

In de alternatieve resolutie die ik heb ondertekend wordt eerst en vooral voorop gesteld dat gedwongen prostitutie en mensenhandel illegaal zijn en hard bestreden moeten worden. De resolutie roept op om meer onderzoek te doen naar de manier waarop mensenhandel het beste bestreden kan worden. Daarnaast wordt in deze resolutie gesteld dat er altijd exit-strategieën aanwezig moeten zijn voor sekswerkers die uit de prostitutie willen.

Tenslotte wordt in de alternatieve resolutie benadrukt dat het de lidstaten zelf zijn die beslissen over prostitutiewetgeving. Een deel van de oplossing schuilt in een betere samenwerking tussen de politie, organisaties die opkomen voor de rechten van sekswerkers en maatschappelijke en medische diensten.

Komende woensdag zal het Honeyball-rapport in stemming worden gebracht tijdens de Plenaire Vergadering. Ik zal tegen het rapport stemmen en de alternatieve resolutie steunen. Tot die tijd zal ik mijn best doen mijn medeparlementariërs te overtuigen hetzelfde te doen.

Afbeelding: http://www.sxc.hu/photo/544591