Gewijzigde motie Klaver/Jasper Van Dijk (ter vervanging van 21501-02, nr. 1337) over het ter goedkeuring voorleggen aan het parlement van het TTIP-verdrag - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

Gewijzigde motie Klaver/Jasper Van Dijk (ter vervanging van 21501-02, nr. 1337) over het ter goedkeuring voorleggen aan het parlement van het TTIP-verdrag - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1338

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1337

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de mogelijkheid bestaat dat het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP) niet hoeft te worden goedgekeurd door het parlement,

overwegende, dat betrokkenheid van de nationale parlementen belangrijk is voor de democratische besluitvorming en het draagvlak,

verzoekt de regering, het TTIP-verdrag altijd ter goedkeuring voor te leggen aan het parlement en gaat over tot de orde van de dag

Klaver

Jasper van Dijk


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.