Koninklijke boodschap - Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 33852 (R2023) - Verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 29-01-2014
Publicatie­datum 29-01-2014
Nummer KST338521N1
Kenmerk 33852 R2023, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013-2014

33 852 (R2023)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

Nr. 1 HERDRUK1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curagao Aan de Staten van Sint Maarten

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 21 januari 2014    Willem-Alexander

1 I.v.m. een correctie in de titel.

kst-33852-1-n1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33 852 (R2023), nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.