33852 NL - wetsvoorstel
Verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 januari 2014 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is enige bepalingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap te wijzigen ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap, en het doen van enige andere wijzigingen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 16 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(83 stuks)

2 29 januari 2014, memorie van toelichting, 33852 R2023, nr. 3    
Memorie van toelichting (herdruk)
 
2 29 januari 2014, koninklijke boodschap, 33852 R2023, nr. 1    
Koninklijke boodschap (herdruk)
 
2 29 januari 2014, voorstel van wet, 33852 R2023, nr. 2    
Voorstel van Rijkswet (herdruk)
 
2 29 januari 2014, koninklijke boodschap, 33852 R2023, nr. 1     KST338521N1
Koninklijke boodschap
 
2 29 januari 2014, voorstel van wet, 33852 R2023, nr. 2     KST338522N1
Voorstel van Rijkswet (herdruk)
 
2 29 januari 2014, memorie van toelichting, 33852 R2023, nr. 3     KST338523N1
Memorie van toelichting (herdruk)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.