Ondernemersvrijheid

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op maandag 20 januari 2014, 1:48.

Het kalenderjaar 2014 is begonnen met politieke discussie over ZZP’ers en hun pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsrisico. De hoogste ambtenaar van Economische Zaken (EZ) pleitte recent voor een verplichte basisverzekering voor zelfstandigen. Een slecht plan waar de VVD pertinent tegen is.

ONDERNEMERSVRIJHEID

Traditiegetrouw mag de secretaris-generaal van Economische Zaken in januari op persoonlijke titel een prikkelend nieuwjaarsartikel publiceren in het economenblad ESB, met daarin een eigen visie op economisch beleid. Ideeën in het artikel staan dan ook geheel los van het kabinetsbeleid. Wat de VVD betreft blijft dat ook in dit geval zo. Verplichte verzekeringen voor zelfstandige ondernemers zijn niet te rijmen met het vrije ondernemerschap.

Vrijwillig sparen voor de oude dag

In de laatste ZZPolitiek mocht ik u berichten over de nieuwe vrijwillige collectieve pensioenregeling voor kleine zelfstandigen. De samenwerkende ZZP-organisaties hebben de contouren hiervan samen met het kabinet geschetst en vastgelegd in het recente Pensioenakkoord. Met de nieuwe regeling die in januari 2015 van kracht gaat krijgen ZZP’ers er (als alternatief voor bijvoorbeeld het relatief dure bank- en lijfrentesparen) een interessante optie bij om aanvullend te sparen voor de oude dag. Maar er zijn meer mogelijkheden. Mede dankzij de VVD is eerder al geregeld dat iemand die vanuit een baan zelfstandig wordt nog 10 jaar gebruik kan blijven maken van zijn ‘oude’ pensioenfonds. En de fiscale oudedagsreserve (FOR) maakt het mogelijk om jaarlijks onbelast een deel van de winst opzij te zetten voor later. Genoeg opties dus voor de zelfstandige zonder personeel om zelfstandig te beslissen of en hoeveel aanvullend pensioen hij of zij opbouwt. Het betuttelende idee om als overheid te bepalen dat u naast uw AOW verplicht pensioen moet opbouwen mag wat de VVD Tweede Kamerfractie direct de prullenbak in. Gelukkig was vorige week in het Financieel Dagblad te lezen dat ook de PvdA tegen een verplichte pensioenregeling voor ZZP’ers is.

Risicoloze samenleving?

Zelfstandigen kiezen er bewust voor om voor eigen rekening en risico een inkomen te vergaren. Net als werknemers en ieder ander mens loopt ook de ZZP’er kans ziek en arbeidsongeschikt te raken. Het is iets wat je niemand gunt, maar altijd kan gebeuren. Hoewel menig dagdromer probeert een risicoloze samenleving te creëren: een leven is nou eenmaal niet zonder gevaar. Gelukkig is werken gezond en kunnen vrije ondernemers zelf beslissen of, hoe en tot in welke mate zij zich verzekeren tegen het risico op arbeidsongeschiktheid. Freelancers hebben verschillende opties, bijvoorbeeld vrijwillig verzekeren via het UWV, een broodfonds of een particuliere verzekeraar. Daarbovenop maakt de nieuwe ZZP-pensioenregeling het na 2014 mogelijk om ook het opgebouwde pensioengeld in te zetten in geval van ziekte. Ook hier geldt: de fiscale vrijstellingen bieden u de mogelijkheid dit risico naar eigen wens en verstand af te dekken. Wat de VVD betreft blijft dit zo.

2014

In het begin van het jaar zien we steeds meer lichtpuntjes en tekenen van economisch herstel. Het consumentenvertrouwen stijgt, de huizenmarkt trekt aan en ondernemers durven meer te investeren. Freelance.nl houdt met de Freelance Market Index (FMI) ook de vinger aan de pols door de marktontwikkeling voor tijdelijk werk te meten. De FMI groeit in december ten opzichte van november van 196 naar 214. Alle drie de onderliggende drijvers (CBS, ABU, Opdrachten freelance) tonen gelukkig ook hier de stijgende lijn.

Ook in 2014 houd ik u graag op de hoogte van de Haagse ontwikkelingen die u aangaan. Ik wens u goede zaken.

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs