33846 NL - wetsvoorstel
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 januari 2014 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bussemaker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de wettelijke bepalingen ten aanzien van openbare bibliotheken te actualiseren en de landelijke digitale openbare bibliotheek vorm te geven.

1.

Volledige titel

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden 21 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(145 stuks)

2 16 januari 2014, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 16 januari 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 16 januari 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 20 januari 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST338461
Koninklijke boodschap
 
2 20 januari 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST338462
Voorstel van wet
 
2 20 januari 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST338463
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.