Kamervragen over nieuwe Europese duurzame energiedoelstellingen voor 2030

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op dinsdag 7 januari 2014.

Op 7 januari heeft Stientje van Veldhoven (D66) vragen gesteld aan de minister en staatssecretaris van Economische Zaken over het Europese initiatief voor het opstellen van nieuwe duurzame energiedoelstellingen voor 2030.

Vraag 1:

Staat de regering nog altijd achter de ambitie uit het regeerakkoord1, dat Nederland voortrekker dient te zijn in de internationale samenwerking op het gebied van duurzaam energie gebruik?

Vraag 2:

Heeft het kabinet kennis genomen van de brief2, uitgevaardigd op 23 december jl., waarin acht EU ministers pleiten voor een duidelijke Europese doelstelling op het gebied van duurzame energie in 2030?

Vraag 3:

Hoe verhoudt deze brief zich tot de Europese Green Growth Group3, waarvan Nederland deel uit maakt?

Vraag 4:

Heeft Nederland deelgenomen aan het opstellen van deze brief? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5:

Betekent de Nederlandse afwezigheid in het opstellen van deze brief dat de minister het Europese initiatief voor harde doelstellingen in 2030 niet steunt?

Vraag 6:

Kan de minister bevestigen dat de Europese samenwerking op het gebied van duurzame energie zijn volle aandacht heeft, zodat in het vervolg Nederland een centrale speler blijft in de Europese overlegstructuur naar een duurzame toekomst?

1 Hoofdstuk 3, Duurzaam groeien en vernieuwen.

2 https://docs.google.com/file/d/0B3Tt3iwid6uJMmxzcTRCbWlwdVk/edit?pli=1

3 De ‘groene groei’ lidstaten van de EU zijn verenigd in de Green Growth Group: Nederland, Vereniging Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Estland, Slovenië, Italië, Portugal, België en Zweden.