Meer mogelijkheden voor duurzaam en sociaal openbaar aanbesteden

Met dank overgenomen van J. (Judith) Sargentini i, gepubliceerd op woensdag 15 januari 2014, 22:47.
Meer mogelijkheden voor duurzaam en sociaal openbaar aanbesteden
Bron: Groenlinks

Het Europees Parlement nam woensdag een pakket wetgeving aan dat de regels voor openbare aanbestedingen moderniseert. GroenLinks is blij met de nieuwe wetgeving. Ze vergroot de mogelijkheden om overheidsopdrachten duurzaam aan te besteden. Zo worden de regels over het gebruik van sociale en duurzaamheidscriteria duidelijker en kunnen de openbare aanbesteders ervoor kiezen om duurzaamheidskeurmerken zoals Fair Trade verplicht te stellen.

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini: “De goederen en diensten die door overheden worden gekocht en afgenomen bedragen bijna twintig procent van het BBP. Openbare aanbestedingen zijn daardoor een belangrijk instrument om duurzame en innovatieve sectoren te stimuleren. We maken dit nu ook mogelijk door de nieuwe Europese wetgeving.”

De nieuwe aanbestedingsrichtlijnen maken het voor overheden makkelijker om aanbieders te beoordelen op kwaliteitscriteria, zoals hun score op mens- en milieufactoren. Het wordt mogelijk om, naast de simpele kostprijs, de kosten van producten en diensten over hun hele levenscyclus mee te nemen in de beoordeling van aanbieders.

Daarnaast worden de kansen voor het midden- en kleinbedrijf vergroot. Deze bedrijven kunnen in de toekomst makkelijker meedoen aan openbare aanbestedingen en de procedures worden minder bureaucratisch.

Sargentini concludeert: “Of het nu gaat om Europese instellingen, nationale overheden of gemeenten, ze moeten nu de kans grijpen om met openbare aanbestedingen bij te dragen het bereiken van duurzaamheidsdoelen zoals het verminderen van de CO2-uitstoot en de aankoop van meer eerlijke producten.”