33839 NL - wetsvoorstel
Wet basisregistratie ondergrond

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 januari 2014 ingediend door de minister van Infrastructuur en Milieu, Maas Geesteranus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het ter bevordering van een goede vervulling van bepaalde publiekrechtelijke taken en een doelmatig gebruik van beschikbare informatie over de ondergrond wenselijk is om een basisregistratie ondergrond tot stand te brengen.

1.

Volledige titel

Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(21 stuks)

2 10 januari 2014, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 10 januari 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 10 januari 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 14 januari 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST338391
Koninklijke boodschap
 
2 14 januari 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST338392
Voorstel van wet
 
2 14 januari 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST338393
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.