Brief regering; Aanbieding WODC rapport evaluatie ouderschapsplan - Personen- en familierecht

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 33836 - Personen- en familierecht.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Personen- en familierecht; Brief regering; Aanbieding WODC rapport evaluatie ouderschapsplan
Document­datum 02-01-2014
Publicatie­datum 02-01-2014
Nummer KST338361
Kenmerk 33836, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 836

Personen- en familierecht

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2013

Hierbij bied ik u aan het rapport Evaluatie Ouderschapsplan, een eerste verkenning1. Het onderzoek is in de periode februari 2013–oktober 2013 uitgevoerd door mevrouw dr. M. ter Voert en dr. T. Geurts van het WODC. De resultaten van het onderzoek zal ik betrekken bij de brief inzake vechtscheidingen die de staatssecretaris van VWS en ik u, zoals toegezegd, begin 2014 zullen doen toekomen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.