Ik wens iedereen een mooi en gezond 2014.

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op woensdag 1 januari 2014, 2:21.

2013 was het eerste volle jaar dat 50PLUS deel uitmaakte van de Tweede Kamer, de politieke hoofdarena. Het was een turbulent jaar. Maar 50PLUS heeft haar plek in de Nederlandse politiek verworven.

Nu, aan het begin van 2014, staan we in de diverse peilingen stabiel rond de zes zetels. Een positief signaal, dat aangeeft dat 50PLUS een stevige basis heeft. Dit opiniepeilingsresultaat is nog altijd een verdrievoudiging van ons echte verkiezingsresultaat in september 2012. Het onvermijdelijke aftreden van Henk Krol begin oktober heeft een grote impact gehad op onze partij. Ook de bestuursperikelen in het najaar hebben het beeld van onze partij geen goed gedaan.

Gelukkig hebben we op dit moment een breed samengesteld interim-bestuur. Als nieuwe politiek leider van 50PLUS ben ik met het nieuwe Kamerlid Martine Baay verder gegaan met het opbouwen van een stabiele, herkenbare politiek. Want laten we vooral niet vergeten waarom kiezers ons het vertrouwen gegeven hebben, namelijk om aan de Nederlandse politiek, de Tweede Kamer, deel te nemen vanuit onze overtuiging dat gewerkt moet worden aan een samenleving waarin 50-plussers en gepensioneerden niet uitgesloten worden. Niet over hen beslissen, maar met hen. Consequent blijven werken aan een verbindende politiek tussen generaties vanuit de wijsheid en het gezond verstand passend bij 50-plussers.

Dat blijven we doen in 2014. Met de overtuiging en in het vertrouwen dat 50PLUS een meerwaarde vormt voor de Nederlandse politiek. Een meerwaarde die leidt tot klinkende verkiezingsresultaten bij de Europese verkiezingen in mei 2014 en vervolgens bij de Provinciale Staten in 2015. Ook kunnen tegen die tijd mogelijk vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Dan kan de weeffout bij dit kabinet zonder Eerste Kamermeerderheid, dat het steeds op een akkoordje moet gooien, worden hersteld door een nieuw, stabiel kabinet met een sterke 50PLUS in beide Kamers.

Voordat het zover is, gaan we actief in de Tweede Kamer aan slag, gaan we een stevige partijorganisatie opbouwen. Tijdens mijn vele bezoeken aan bijna alle 50PLUS-afdelingen heb ik veel enthousiaste en betrokken mensen ontmoet. Mensen die geloven in 50PLUS en die zich willen inzetten voor 50PLUS. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze weg naar boven blijven volgen. En uiteraard is daarbij mijn belangrijkste wens voor iedereen een goede gezondheid in goede harmonie in 2014.