Beter pensioen voor ZZP’ers

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op vrijdag 13 december 2013.

Vanaf 2015 krijgen ZZP-ers de kans om gemakkelijker en voordeliger pensioen op te bouwen. Er komt een speciale pensioenregeling, zonder winstoogmerk. Deelnemers kunnen flexibel inleggen en pensioengelden flexibel laten uitkeren. Bij arbeidsongeschiktheid kunnen zij ervoor kiezen om het opgebouwde vermogen aan te spreken.

Dit is een van de uitkomsten van het pensioenakkoord, getekend door VVD, PvdA, D66, CU en SGP. Het kabinet en de samenwerkende zelfstandigenorganisaties ZZP Nederland, PZO, FNV Zelfstandigen en Zelfstandigen Bouw hebben de afgelopen maanden de koppen bij elkaar gestoken en samen de basis gelegd voor een vrijwillige en flexibele pensioenvoorziening speciaal voor zelfstandigen. Daarmee slaan het kabinet en de zelfstandigenorganisaties twee vliegen in één klap.

Erik Ziengs: “ZZP-ers zijn hardwerkende ondernemers die verantwoordelijkheid durven te nemen en de eigen broek ophouden. Maar zij moeten wel in staat worden gesteld om tegen normale premies te sparen voor de oude dag en arbeidsongeschiktheidsrisico’s af te dekken. De keuzevrijheid voor de ondernemer staat daarbij voorop! In het VVD verkiezingsprogramma hebben wij gepleit voor vrijwillige collectieve ZZP-regelingen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Met de start van de ZZP pensioenvoorziening krijgen éénpitters op beide terreinen meer mogelijkheden en betere voorwaarden.”

VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders, woordvoerder Pensioenen over het Pensioenakkoord: “Het is een langgekoesterde wens van de VVD om een voorziening voor ZZP-ers te hebben. Dit resultaat biedt een geweldige kans voor ondernemers om naar eigen wensen pensioen op te bouwen. Ik ben blij dat het ons is gelukt om een flexibele inleg en een vrijwillig karakter te bieden. Ondernemers bepalen zelf hoeveel geld zij sparen voor hun oude dag.”