Alleen Europees afhandelen omvallende banken beschermt belastingbetalers

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op woensdag 18 december 2013, 10:47.
Alleen Europees afhandelen omvallende banken beschermt belastingbetalers
Bron: Blog Bas Eickhout

Het Europees Parlement wil een Europees resolutiemechanisme voor omvallende banken in plaats van de ondemocratische en ineffectieve nationale lappendeken waar de Europese regeringsleiders en ministers van Financiën op afstevenen. Dat is het resultaat van een stemming in de commissie Economische Zaken van het Europarlement dinsdag. GroenLinks steunt het standpunt van het Europarlement en hoopt dat de ministers van Financiën tot inkeer komen.

Eickhout: “Als de Europese ministers van Financiën, onder leiding van de Duitse minister Wolfgang Schäuble, hun zin krijgen, dan is een effectieve Europese bankenunie, die belastingbetalers echt tegen omvallende banken beschermt, voorlopig van de baan.”

Wie besluit over omvallende banken?

Na het akkoord over bankentoezicht door de Europese Centrale Bank, moet één Europese procedure voor de afwikkeling van omvallende banken de tweede pijler van de bankenunie worden. Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie in geval van nood een besluit kan nemen over het ordelijk ontmantelen van een bank in financiële problemen. De nationale regeringen willen deze bevoegdheid niet uit handen geven en stellen daarom voor om hun nationale resolutieautoriteiten een belangrijke rol te geven in de besluitvorming.

“Het wordt een financiële puinhoop als tientallen mensen met nationale agenda's snel tot een gevoelig besluit moeten komen over het voortbestaan van een bank”, redeneert Eickhout. “Alleen een Europese autoriteit kan onafhankelijk en efficiënt oordelen of en hoe een bank ontmanteld moet worden.”

Europese stroppenpot

Het Europees Parlement zet ook in op een Europese stroppenpot waaruit een eventuele bankenredding betaald kan worden, nádat aandeel- en obligatiehouders zijn aangeslagen. Dit in tegenstelling tot de lappendeken van nationale stroppenpotten die de Europese ministers voor de komende jaren voorzien.

“Zo sleept een omvallende bank in een zwak euroland nog steeds zijn overheid mee in de financiële ellende, waar vervolgens gewone burgers voor opdraaien”, aldus Eickhout.

Democratische controle waarborgen

Tenslotte willen de Europese ministers en regeringsleiders de aanspraak op herkapitalisatie regelen in een nieuw verdrag, buiten de Europese Unie om. De maakt de controle op de miljarden die ermee gemoeid zijn door de Europese Rekenkamer, het Europees Hof van Justitie en het Europees Parlement een stuk moeilijker.

De Tweede Kamer steunde dinsdag een motie van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver om die controlefunctie te waarborgen. Een belangrijk punt volgens Eickhout: “Een bankenunie die tussen nationale en Europese bevoegdheden blijft zweven is ondemocratisch. De Europese instellingen moeten hun controlefunctie kunnen uitoefenen.”

De ministers van Financiën vergaderen dinsdag en woensdag over de bankenunie. Als zij tot een akkoord komen kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen.

Meer informatie

Bekijk onze video over het ontstaan van de eurocrisis en de rol van de banken daarbij.