Brief regering; Verkoop Gill MRAT-systemen aan Finland - Wapenexportbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 21 mei 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

22 054

Wapenexportbeleid

Nr. 236

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2013

Ingevolge motie Van den Doel c.s. (Kamerstuk 22 054, nr. 24 van 17 december 1996) informeer ik u dat met Finland overeenstemming is bereikt over de verkoop van 45 Gill Medium Range Anti Tank (MRAT) systemen1. Elk systeem bestaat uit een Command Launch Unit en bijbehorende Terminal Sights. De MRAT-systemen worden in de huidige staat, waaronder defecte exemplaren, en zonder raketten geleverd. Voorafgaande aan de overdracht zal Defensie geen onderhoudswerkzaamheden of training uitvoeren.

Over het voornemen om de MRAT-systemen te verkopen, is de Kamer met de beleidsbrief van april 2011 (Kamerstuk 32 733, nr. 1) en daarna via het Materieelprojectenoverzicht geïnformeerd. Op grond van de beleidsbrief zouden ook de Fennek-pantservoertuigen, waarop de MRAT-systemen waren geplaatst, worden afgestoten. Dit voornemen is in 2012 gewijzigd: alleen de Command Launch Units van de Fennek voertuigen worden nu afgestoten. De Fennek-voertuigen worden gebruikt om de inzetbaarheid van de resterende voertuigen te verhogen. Hierover is de Kamer met de brief van 25 mei 2012 geïnformeerd (Kamerstuk 32 733, nr. 64).

Naar verwachting wordt het verkoopcontract in december 2013 getekend en zullen de systemen nog dit jaar aan Finland worden overgedragen.

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.