Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie uitbreiding richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie uitbreiding richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen

dinsdag 10 december 2013

Bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie van Richtlijn 2011/51/EU tot uitbreiding van de richtlijn langdurig ingezetenen tot onder andere vluchtelingen is een eindverslag ondergebracht.