CO2-handel krijgt eindelijk reddingsboei toegeworpen

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2013, 17:33.
CO2-handel krijgt eindelijk reddingsboei toegeworpen
Bron: Blog Bas Eickhout

Na maanden van steggelen, heeft het Europees Parlement dinsdag eindelijk de emissiehandel een reddingsboei toegeworpen. Het systeem om te handelen in CO2-uitstootrechten is de hoeksteen van het Europees klimaatbeleid, maar het staat al maanden op opvallen. Hierdoor is het prijskaartje dat aan vervuiling hangt veel te laag, waardoor investeringen in de groene energie worden tegengewerkt. Door tijdelijk de veilig van nieuwe rechten uit te stellen, het zogenaamde backloading, is de hoop dat de prijs een duw omhoog krijgt.

Eickhout: "De CO2-handel zou duurzame innovatie, groene energie en koplopers in de industrie moeten belonen. Helaas kost een ton CO2-uitstoot nu ongeveer evenveel als een hamburger. Met deze extreem lage CO2-prijs wordt vervuilen niet ontmoedigd en blijven investeringen in een groene economie uit. Die investeringen zijn nodig om banen te creëren en klimaatverandering tegen te gaan"

Dinsdag stemde het Europees Parlement formeel in met backloading waardoor de veiling van 900 miljoen CO2-rechten kan worden uitgesteld. De maatregel is hard nodig en heeft vanwege de onverzettelijkheid van het rechts-conservatieve deel van het Europarlement onnodig veel vertraging opgelopen.

Eickhout is opgelucht dat het voorstel eindelijk uitgevoerd kan worden: "We kunnen even adem halen omdat de CO2-markt tijdelijk overeind gehouden wordt. Maar om de CO2-markt echt te repareren is er meer nodig. Alleen structurele oplossingen, zoals verhoging van de Europese doelstelling om CO2-uitstoot terug te dringen en het uit de markt halen van het overschot aan CO2-rechten, bieden soelaas op de langere termijn."

Na de stemming in het Europarlement zal de Raad van Ministers waarschijnlijk op 16 december formeel instemmen met het voorstel tot backloading.