Europarlement wijst bescherming diepzeebodem af

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2013, 16:56.
Europarlement wijst bescherming diepzeebodem af
Bron: Blog Bas Eickhout

Een meerderheid van het Europarlement stemde dinsdag tegen de bescherming van de diepzeebodem tegen schadelijke visserij. De Groenen in het Europees Parlement hadden amendementen ingediend om de meest schadelijke vorm van visserij voor de diepzeebodem, zoals het gebruik van sleepnetten, te verbieden. Die voorstellen haalden echter geen meerderheid, constateerde GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De diepe oceaan is een enorme ecologische bron van zeldzame vissen, planten en koralen. Die moeten we beschermen in plaats van leegvissen.”

Omdat de zee op normale dieptes is leeggevist, gaan vissers steeds dieper op zoek naar vis. Maar door de omstandigheden zo diep in de zee groeit alles heel langzaam. Vissen op die diepte heeft dus verwoestende effecten. De Verenigde Naties roepen landen op om de diepzeebodem te beschermen, maar daar heeft de Europese Unie tot nu toe geen gehoor aan gegeven.

Het voorstel om bodemtrawls en geankerde kieuwnetten op grote diepte over twee jaar te verbieden, was eerder opgenomen in de plannen van de Europese Commissie. Ze verdwenen echter weer onder druk van de lobby van de grootschalige visindustrie tijdens onderhandelingen met de visserijcommissie van het Europarlement. Eickhout: “Ik moet constateren dat de lobby van de grootschalige visserij zo machtig is, dat mijn collega-parlementariërs de diepzeebodem niet willen beschermen.”

De uitkomst van de stemming is extra zuur omdat het Europarlement wel een akkoord bekrachtigde om voortaan op wetenschappelijke gronden duurzaam beleid voor de reguliere visserij vast te stellen. Dit visserijbeleid betekent een herstel van de visstanden, zodat het op termijn niet eens meer nodig is zo diep op zoek te gaan naar vissen.