Europarlement sluit de ogen voor risico's handelsakkoord Canada

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op dinsdag 10 december 2013, 13:33.

Het Europarlement nam dinsdag een voorschot op goedkeuring van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA), waaraan de Canadese regering en de Europese Commissie op dit moment de laatste hand leggen. GroenLinks heeft daar ernstige bezwaren tegen. CETA bevat omstreden bepalingen over het zogenaamde Investor-State Dispute Settlement. ISDS stelt bedrijven in staat om - buiten de rechter om - schadevergoeding te eisen van overheden wanneer nieuwe sociale of milieuregelgeving hun winsten aantast.

De Investor-State Dispute Settlement-bepaling zet de democratie onder druk, vindt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Bedrijven kunnen door te dreigen met met zware schadeclaims noodzakelijk milieubeleid tegenhouden. Dat ondermijnt de democratische besluitvorming.”

CETA schept een precedent voor het vrijhandelsakkoord waarover de EU onderhandelt met de VS. Ook daarin dreigt ISDS te worden opgenomen. De Tweede Kamer is daar bezorgd over. Zij nam vorige week een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik aan over de risico's van ISDS.