Eerlijke informatie over zorgpolis - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 januari 2021
kalender

Eerlijke informatie over zorgpolis

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 5 december 2013, 11:36.

Foto Flickr / Alex E. Proimos

Informatie over zorgpolissen is niet altijd duidelijk, vindbaar of begrijpelijk. En dat terwijl zorgpolissen steeds ingewikkelder worden. De consument heeft recht op eerlijke informatie over zijn zorgpolis, maar vergelijkingsites zijn minder onafhankelijk dan men denkt. Daarom heb ik de minister gevraagd om hier onderzoek naar te laten doen. Dat heeft zij inmiddels toegezegd.

Dit onderzoek moet leiden tot betere en betrouwbare informatievoorziening over zorgpolissen, zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken. Op vergelijkinssites als Independer en Zorgkiezer worden bijvoorbeeld niet alle zorgverzekeringen vergeleken, ze ontvangen provisies voor het doorverkopen van zorgverzekeringen of zijn soms zelfs onderdeel van een zorgverzekeraar.

Het is in het belang van de consument dat er duidelijkheid komt over zorgpolissen en hoe vergelijkingswebsites te werk gaan. In 2014 gaan toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Nationale Zorgautoriteit (NZA) hier onderzoek naar doen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze de zorg krijgen bij een aanbieder, waarvan de zorgverzekeraar zegt dat ze er een contract mee hebben.

Als je nu kijkt op een website van een zorgverzekeraar dan staat daar, bijna altijd, waarvoor en bij welke zorgaanbieder men zorg kan krijgen. Wat de consument niet weet is dat dit geen garantie is op zorg bij zorgverlener naar keuze. Het kan zo zijn dat er een beperkte hoeveelheid zorg ingekocht wordt en wanneer dit ‘plafond’ is bereikt worden verzekerden doorgestuurd naar andere aanbieders. Dat is niet eerlijk, want een consument heeft misschien wel speciaal voor die zorgverzekeraar gekozen, vanwege een bepaalde zorgverlener. De minister is dit met mij eens en gaat nu onderzoeken hoe de consument reht kan krijgen op wat in de polis en site staat.

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat Zorgverzekeraars echt een stap harder moeten lopen om klantgericht te worden. Ze kopen zorg in voor het publieke belang, en vervullen deze rol namens de overheid. Dit vraagt om een kritische, maar ook maatschappelijk verantwoorde houding. Daarbij hoort ook dat zorgverzekeraars hun uitgaven, maar ook inkomsten en winst op een begrijpelijke manier publiek verantwoorden in jaarverslagen.

Minister Schippers heeft in opdracht van de Tweede Kamer de branche-organisatie van de zorgverzekeraars opgedragen openbaar te zijn, maar zegt ze niet te kunnen dwingen. De PvdA wacht de jaarverslagen af. Als er echter geen duidelijkheid wordt verschaft gaan we juridische mogelijkheden onderzoeken om verzekeraars te dwingen open kaart te spelen.