Memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie uitbreiding richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie uitbreiding richtlijn langdurig ingezetenen tot vluchtelingen

donderdag 5 december 2013

Bij wetsvoorstel 33581 - Implementatie van Richtlijn 2011/51/EU tot uitbreiding van de richtlijn langdurig ingezetenen tot onder andere vluchtelingen is een memorie van antwoord ondergebracht.