33820 - Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 16 juli 2020
kalender

33820 nl - evaluatie
Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002

2.

Documenten

(18 stuks)

2 3 december 2013, brief, nr. 1     KST338201
Brief regering; Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002/Rapport Commissie Dessens
 
2 17 maart 2014, brief, nr. 2     KST338202
Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport evaluatie Wiv 2002
 
2 25 april 2014, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST338203
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2014, over Evaluatie Wiv 2002 (rapport commissie Dessens)
vergadering: 16 april 2014
 
2 2 oktober 2015, verslag van een algemeen overleg, 34213, nr. 2     KST342132
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 september 2015, over IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding - Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014
vergadering: 2 september 2015
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.