33812 - Uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 2 december 2020
kalender

33812 nl - ongeclassificeerd
Uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit voorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(14 stuks)

2 28 november 2013, brief, nr. 1     KST338121
Brief Presidium; Voorstel voor instellen tijdelijke commissie
 
2 23 december 2013, brief, nr. 2     KST338122
Brief Presidium; Verkenning naar een zogeheten parlementaire ondervraging
 
2 23 februari 2017, brief, nr. 3     KST338123
Brief commissie; Aanbiedingsbrief tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.