33802 NL - wetsvoorstel
Wet taken meteorologie en seismologie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 november 2013 ingediend door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mansveld i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie wordt vastgelegd.

1.

Volledige titel

Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(54 stuks)

2 11 november 2013, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 11 november 2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 11 november 2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 28 november 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST338021
Koninklijke boodschap
 
2 28 november 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST338022
Voorstel van wet
 
2 28 november 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST338023
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.