GroenLinks wil opheldering over Amerikaanse bedrijven in EU-adviesorgaan cloudstrategie

Met dank overgenomen van J. (Judith) Sargentini i, gepubliceerd op dinsdag 26 november 2013, 14:45.
GroenLinks wil opheldering over Amerikaanse bedrijven in EU-adviesorgaan cloudstrategie
Bron: Groenlinks

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini wil opheldering van de Europese Commissie over de samenstelling van het belangrijkste adviesorgaan voor de Europese cloudstrategie: de European Cloud Partnership. Deze bevat geen Europese bedrijven die clouddiensten leveren, maar wel vertegenwoordigers van niet-Europese cloudleveranciers. Ook vertegenwoordigers van burgerrechtenorganisaties ontbreken. Volgens Sargentini past dat niet bij de doelstellingen van de Europese Commissie en het Europees Parlement om de ontwikkeling van een onafhankelijke cloudindustrie in Europa te stimuleren.

“Cloudcomputing is in zekere zin een kritieke infrastructuur geworden,” stelt Sargentini. “Als we willen voorkomen dat andere landen, zoals de VS, al te makkelijk in onze data kunnen graaien, dan moeten we onafhankelijk van andere landen onze eigen kennis en infrastructuur ontwikkelen.”

Sargentini schreef voor de Justitiecommissie van het Europarkement het rapport over de Europese Cloudstrategie. Dar werd in oktober met een grote meerderheid aangenomen. Ook eurocommissaris Neelie Kroes nam de uitgangspunten over: de ontwikkeling van een onafhankelijke Europese cloudindustrie. Sargentini: “Kroes moet zelf weten door wie ze zich laat adviseren. Maar dat ze niet-Europese bedrijven een ereplaats aan tafel geeft en Europese bedrijven negeert, roept bij mij vragen op over haar richtingsgevoel.”

Sargentini wil dan ook dat de Europese Commissie meer inzicht geeft in haar adviesorgaan, over hoe het tot stand is gekomen, welke adviezen het geeft en hoe die worden omgezet in beleid en of de samenstelling zal worden aangepast. Ook verlangt ze duidelijke uitspraken van de Europese Commissie over de ontwikkeling van een onafhankelijke Europese cloud.

Schriftelijke vragen:

De Europese Commissie laat zich bij de uitwerking van de cloudcomputingstrategie adviseren door het door haar opgerichte en gefinancierde European Cloud Partnership (ECP).

  • Kunt u toelichten welke criteria zijn gebruikt bij de samenstelling van de Steering Board van de ECP?
  • Kunt u toelichten welke invloed de ECP uitoefent op het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van cloudcomputing? Welke concrete adviezen zijn tot dusver uitgebracht?
  • Deelt u mijn mening dat de Europese cloudstrategie er onder meer op gericht zou moeten zijn om burgers, ondernemingen en overheden meer zeggingschap te geven over het beheer van de kritische infrastructuur die de cloud is geworden en om de afhankelijkheid van niet-Europese aanbieders op cruciale punten te beperken?
  • Deelt u mijn mening dat het vertrouwen in de cloud essentieel is voor het succes van de cloud op lange termijn en dat dat vertrouwen alleen kan ontstaan als Europese burgers, bedrijven en organisaties kunnen kiezen voor diensten die volledig onder de Europese wetgeving vallen, en niet vatbaar zijn voor surveillance door buitenlandse inlichtingendiensten?
  • Hoe verklaart u in het licht van bovenstaande overwegingen de totale afwezigheid van vertegenwoordigers van Europese aanbieders van cloudcomputingdiensten en van burgerrechtenorganisaties onder de leden van de Steering Board van de ECP? Is het de bedoeling dat in de nabije toekomst vertegenwoordigers van Europese aanbieders van cloudcomputing en burgerrechtenorganisaties worden toegevoegd aan de Steering Board?
  • Verwacht u dat de dominante aanwezigheid van vertegenwoordigers van niet-Europese aanbieders van cloudcomputingdiensten positief bijdraagt aan de ontwikkeling van een onafhankelijke Europese cloudcomputingstrategie?
  • Bent u bekend met de uitspraken van de heer Vogels, CTO van Amazon en lid van de Steering Board van de ECP in een interview met de website NuTech1, waarin deze stelde dat de ontwikkeling van een eigen Europese cloud infrastructuur geen toegevoegde waarde heeft? Hoe beoordeelt u deze uitspraken, mede in het licht van zijn lidmaatschap van de Steering Board van de ECP?