Zaterdag 23 november: Klimaatupdate Warschau

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op zaterdag 23 november 2013.

De klimaattop in Warschau is een dag in overtime en een deal is nog lang niet in zicht. De clash tussen arme en rijke landen is groot. Zowel rijke als arme landen hebben problemen met de conceptteksten voor de drie openstaande dossiers (ADP, financiering voor arme landen voor aanpassing aan klimaatverandering en loss and damage). De rijke landen kunnen - in het kader van een compromis - de huidige beslissingen accepteren. Maar de arme landen vinden de huidige teksten onacceptabel, en vooral de beslissing over klimaatfinanciering. Het succes van de klimaattop staat of valt bij deze klimaatfinanciering. Als de rijke landen niet over de brug komen met een bijdrage voor de middellange termijn (70 miljard dollar in 2016), dan is de kans groot dat de klimaattop uitloopt op een mislukking.

Op dit moment geven landen plenair commentaar over de ADP-concepttekst. Hierna zullen ministers verder moeten onderhandelen over de drie onderhandelingsteksten voordat de plenaire afsluiting kan beginnen... De vraag dringt zich op of de klimaattop dit weekend afgesloten kan worden. Onze trein vertrekt vanavond om zeven uur. Hopelijk is er dan al een overeenkomst.

Een update op de drie openstaande dossiers:

  • ADP: De routekaart naar een wereldwijd klimaatakkoord in 2015. Het moet duidelijk worden welke stappen er na deze klimaattop genomen moeten worden om in 2015 in Parijs een bindend klimaatakkoord te hebben waar bijna tweehonderd landen aan meedoen. Landen moeten weten welk huiswerk ze moeten doen, en voor wanneer. “Ruim voor” de klimaattop in 2015 moeten landen duidelijkheid geven over hun ambities, “voor het eerste kwartaal van 2015 voor de landen die hier in staat toe zijn”. De EU wilde eigenlijk dat landen vóór de extra klimaattop van Ban-Ki Moon voor regeringsleiders al hun klimaatdoelen op tafel zouden leggen, maar dat was niet acceptabel voor andere landen. In Amerika valt die deadline nu ná hun congresverkiezingen, een makkelijkere tijd om toezeggingen te doen op klimaatbeleid. Lees de laatste concepttekst. (pdf)
  • Klimaatfinanciering: De rijke landen hebben vier jaar geleden in Kopenhagen toegezegd om vanaf 2020 jaarlijks honderd miljard dollar aan financiering beschikbaar te stellen voor landen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De ontwikkelingslanden zien deze klimaattop in Warschau als een 'financieringstop' waarop duidelijk wordt hoeveel klimaatsteun zij kunnen verwachten in de nabije toekomst. Ontwikkelingslanden willen dat de rijke landen zeventig miljard dollar voor 2016 toezeggen. Dit is onacceptabel voor de rijke landen, waaronder de EU-landen en de VS. Lees de laatste concepttekst. (pdf)
  • Loss and damage (verlies en schade): compensatie aan ontwikkelingslanden voor natuurrampen die vaker voorkomen en extremer zullen zijn door klimaatverandering. In Warschau wordt er een Warschaumechanisme voor loss and damage opgericht. Het is de bedoeling dat het mechanisme een kennisplatform is waar informatie en technische kennis wordt verspreid. Dat is niet waar de ontwikkelingslanden om vragen; die willen dat het mechanisme niet alleen de beschikbare kennis coördineert maar ook voorziet in compensatie voor toekomstige natuurrampen. Dit is niet acceptabel voor de rijke landen. Lees de laatste concepttekst. (pdf)

Analyse

Omdat het bij loss and damage uiteindelijk ook over geld gaat, lijkt de grote uitruil te moeten worden: Een toezegging op financiën in 2016 als tussenstap, dan kan de ADP-tekst waarin staat dat alle landen aan de bak moeten, ook door door ontwikkelingslanden worden geaccepteerd. Maar of dat vandaag nog gaat gebeuren? We houden je op de hoogte.