Duidelijke informatie over zorgverzekering

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 21 november 2013, 10:04.

Foto Flickr / Alex E. Proimos

Als het aan de PvdA ligt moeten zorgverzekeraars in duidelijke en begrijpelijke taal aangeven wat ze aanbieden en bij welke zorgaanbieders ze contracteren. Ook moeten de verschillen tussen het aanbod van het voorgaande en het komende jaar voor de verzekerde direct duidelijk zijn. Niet alleen op de website, maar ook in brieven. Alleen zo kun je een goed geïnformeerde keuze maken bij het vergelijken van de zorgverzekeraars. Om dit voor elkaar te krijgen stel ik een wetswijziging voor.

Tot 1 januari 2014 kunnen we ervoor kiezen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat is niet altijd een gemakkelijke keuze. Er is heel veel informatie, waardoor mensen vaak verdwalen in een woud van informatie. Een zorgverzekering is een ingewikkeld product. In principe is iedereen verzekerd van zorg door de basisverzekering, dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. Daarnaast kun je kiezen voor een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar. De inhoud van aanvullende verzekeringen verschilt niet alleen tussen zorgverzekeraars, maar kan ook bij één zorgverzekeraar van jaar tot jaar sterk verschillen. Er zijn vaak veel kleine lettertjes en uitzonderingen. Deze zijn niet overal vindbaar en begrijpelijk.

Daarom heb ik een wetswijziging ingediend om zorgverzekeraars te verplichten om naast een duidelijk aanbod voor komend jaar ook het verschil met afgelopen jaar aan te geven. De PvdA vindt het belangrijk dat iemand die zich laat verzekeren, op de hoogte is van deze verschillen. Dit is nog niet overal het geval, terwijl dit voor het maken van een goed geïnformeerde keuze wel nodig is. Zo voorkom je dat mensen opeens met onverwachte rekeningen te maken krijgen.

Daarnaast stelde ik de minister van Volksgezondheid vragen over de vergelijkingssites waarop mensen het aanbod van zorgverzekeraars kunnen vergelijken. Het is niet altijd duidelijk hoe betrouwbaar deze sites zijn. Daarom wil de PvdA dat de minister vooraf actief door toezichthouder ACM laat toetsen in hoeverre de sites onafhankelijk zijn. De vergelijkingssites moeten op hun website aangeven hoe onafhankelijk ze zijn. Pas dan kan iemand die op zoek is naar een zorgverzekering, een eerlijke en goed geïnformeerde keuze maken.

Lees hier mijn Kamervragen:

  • Deelt u ons mening dat een zorgconsument pas kan kiezen als er duidelijke, begrijpelijke en eerlijke informatie over een zorgverzekeringen is?
  • Bent u het met de PvdA eens dat vergelijken van een zorgverzekering moeilijk is, en dat door twijfel over betrouwbaarheid van vergelijking sites het kiezen niet makkelijker en eerlijker wordt?
  • Op welke manier houdt de ACM en andere toezichthouders nu toezicht? Welke instrumenten zijn er om in te grijpen indien duidelijk is dat de sites niet onafhankelijk adviseren? Worden die, indien nodig, voor 31 december 2013 ingezet?
  • Brengen de toezichthouders een gezamenlijk rapport uit met aanbevelingen over aanpak van eventuele misstanden om herhaling volgend jaar te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  • Welke mogelijkheden zijn er om volgend jaar vergelijking sites te toetsen op eerlijk vergelijk voordat de site in werking treedt, zodat een consument vooraf zekerheid heeft?
  • Op welke manier kan worden geregeld dat vergelijk sites worden gedwongen om te publiceren door wie ze betaald worden, zodat de zorgconsument dat in een oogopslag kan zien?