Europarlement weigert landbouwbeleid te hervormen

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op woensdag 20 november 2013, 16:46.
Europarlement weigert landbouwbeleid te hervormen
Bron: GroenLinks Europa

Het Europees Parlement weigert de laatste kans aan te grijpen om het grootschalige en vervuilende landbouwbeleid bij te sturen. De voorstellen van de Groenen in het Europees Parlement die het landbouwbeleid nog konden verduurzamen, werden tot teleurstelling van GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout niet in stemming gebracht. Een meerderheid van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen ging akkoord met het ongewijzigde voorstel dat niets over laat van de verduurzaming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Eickhout reageert vanaf de klimaattop in Warschau, daar aanwezig als lid van de officiële parlementsdelegatie: “Het landbouwbeleid blijft grootschaligheid belonen ten koste van kleinschalige boerenbedrijven, dierenwelzijn en milieu.”

Klakkeloos instemmen

Eickhout vindt het een schande dat parlementsvoorzitter Martin Schulz geen wijzigingen op het voorgestelde landbouwbeleid toestond, tenzij een meerderheid van de Europarlementariërs tegen het rapport zou stemmen. “Het is teleurstellend dat de sociaaldemocratische en liberale fracties, waarvan de PvdA en D66 deel uit maken, klakkeloos instemden met het ongewijzigde voorstel. Ze hebben daarmee de laatste kans om het landbouwbeleid echt te hervormen laten lopen.”

Van het vergroenen van het Europees landbouwbeleid is bar weinig overgebleven. Het geld voor plattelandsontwikkeling kan gebruikt worden voor directe inkomenssteun aan boeren. Tachtig procent van de subsidies komt terecht bij de grootste boerenbedrijven. Aan die scheve verdeling zal nu weinig veranderen, constateert Eickhout.