33798 - Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 maart 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 20†november†2013 ingediend door de Minister voor Wonen en Rijksdienst, Blok†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is aanvullende voorschriften neer te leggen in de Woningwet ten behoeve van het verbeteren van de handhaafbaarheid van voorschriften in die Woningwet.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Documenten

(34 stuks)

2 11†november†2013, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 11†november†2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 11†november†2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 20†november†2013, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST337981
Koninklijke boodschap
 
2 20†november†2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337982
Voorstel van wet
 
2 20†november†2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337983
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.