50PLUS wil samen met CDA duidelijkheid over boetevrij aflossen bij ABNAMRO

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op vrijdag 15 november 2013.

Groots kondigde de regering aan dat je vanaf nu tot eind 2014 €100.000 belastingvrij mag schenken, zolang de ontvanger het bedrag gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Daarmee breidde de regering de schenkingswet in lijn met de wens van 50PLUS eerder dit jaar uit.

Het is een plan dat helpt om overmatige schulden in Nederland te bestrijden. Aangezien de hypotheekschuld in Nederland hoger is dan waar dan ook, een welkome stap, zou je denken.

Behalve dat de regering dit niet van te voren had afgestemd met de banken. Die waren niet onmiddellijk bereid om af te zien van boeterente bij aflossen. Al bij de Algemene beschouwingen diende 50PLUS een motie in om ervoor te zorgen dat er dan ook boetevrij afgelost kan worden. De motie werd kamerbreed aangenomen.

Tijdens de behandeling van het belastingplan schreef Weekers: bij de grote banken (Rabobank, ABN-AMRO, ING en SNS) is het geregeld.

Dat blijkt nu niet zo te zijn bij de ABN-AMRO. Een klant moet toch gewoon de boeterente betalen. Want bij de ABN mag je alleen extra boetevrij aflossen voor het deel van je huis dat onder water staat. Maar ja, daar heeft de bank ook heel veel belang bij. Want als het onderpand minder waard is dan de lening, dan dwingen ze ondernemers ook vaak tot bijstorten.

Daarmee hebben bijna alle ABN Amro cliënten niets meer aan deze regeling van de regering en was de regeling van €50.000 (alleen van je ouders) al voldoende. Maar wij kregen als Kamer dus ook niet de juiste informatie.

Voor de stemmingen dinsdag willen CDA en 50PLUS nu opheldering in deze zaak. Ook omdat Pieter Omtzigt namens het CDA een amendement heeft ingediend waarmee je maximaal €50.000 mag schenken (ouders belastingvrij, grootouders 5%, anderen 10% belasting) en dat over 4 jaar mag spreiden. Dan ontloop je boeterente bij banken. En niet iedereen heeft voor elk kind nou €100.000 op de bankrekening staan. Het CDA voorstel is ook voor 7 jaar gedekt. Dus je hoeft niet per se in 2014 de schenking te doen. Dat is natuurlijk een alternatief, zeker als de ABN vasthoudt aan de boete.

We willen voor dinsdag antwoord van staatssecretaris Weekers. Dan stemmen we over het belastingplan. Wellicht dat de 100% aandeelhouder van de ABN (de Nederlandse regering) nog eens een gesprek kan hebben met de Nederlandse regering dit weekend.

Want het aflossen van schulden is in Nederland zeer noodzakelijk

2013Z22314

Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Klein (50PLUS) aan de staatssecretaris en de minister van Financiën over schenkingsvrijstelling (ingezonden 15 november 2013)

Herinnert u zich de motie Krol/Klein 1) die oproept om “banken aan te moedigen tot het laten vervallen van boeterentes indien gebruik wordt gemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling”? 1)

Herinnert u zich dat u in de nota naar aanleiding van het verslag op het Belastingplan 2014 op vragen van de leden van de CDA-fractie antwoordde: “Het kabinet wijst in dit kader op de met algemene stemmen aangenomen motie Krol/Klein tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Deze motie beschouwt het kabinet als ondersteuning van beleid en weerspiegelt dientengevolge de insteek van het kabinet die er primair op is gericht dat hypotheekaanbieders worden aangemoedigd zich in te zetten op het laten vervallen van boeterentes indien gebruik wordt gemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling. Inmiddels hebben Rabobank, ING, ABN Amro en SNS laten weten onder deze voorwaarde van de berekening van boeterente af te zien. Dat inzicht maakt dan ook dat de door deze leden gevraagde mogelijkheid, hoe sympathiek deze op het eerste gezicht ook lijkt, op dit moment niet aan de orde is”

Herinnert u zich dat u een gelijksoortige toezegging herhaald hebt bij de schriftelijke antwoorden op de vragen tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2014

Bent u ervan op de hoogte dat de ABN AMRO wel boetevrij aflossen toestaat wanneer een huis onder water staat (voor het deel dat het huis onder water staat), maar niet wanneer een schenking gebruikt wordt voor een huis dat niet of niet heel veel onder water staat (dat wil zeggen de schuld is groter dan de waarde van het huis)? 2)

Deelt u de mening dat dit in tegenspraak is met uw brieven aan de Kamer?

Op welke informatie baseerde u zich toen u de brieven aan de Kamer schreef?

Bent u bereid in overleg te treden met ABN AMRO om ervoor te zorgen dat zij net als bijvoorbeeld de Rabobank een schenking, die vrijgesteld is van belasting, niet met boeterente belast? Kunt u de Kamer hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen

Wat kunnen mensen doen, die op basis van uw uitspraak met een gift een deel van de hypotheek hebben afgelost bij ABN AMRO en boeterente moesten betalen?

Kunt u deze vragen voor de stemmingen over het Belastingplan beantwoorden in verband met het amendement van het lid Omtzigt, dat een gespreide schenking over meerdere jaren mogelijk maakt en dus een uitweg biedt indien ABN AMRO niet bereid is haar voorwaarden aan te passen?

  • 1) 
    Kamerstuk, 33 750, nr. 11