Stopt de Europese Commissie eindelijk de sociale 'race to the bottom'?

Met dank overgenomen van B. (Bas) Eickhout i, gepubliceerd op woensdag 13 november 2013, 17:45.
Stopt de Europese Commissie eindelijk de sociale 'race to the bottom'?
Bron: Groenlinks

De Europese Commissie zette woensdag een eerste stap in de aanpak van de onbalans in de Europese economie door van het Duitse en Nederlandse exportoverschot. De zwakke binnenlandse vraag in Duitsland en Nederland zorgt ervoor dat de euro-economie maar niet uit het slop komt en dat er steeds de rest van de eurolanden steeds verder moeten matigen en bezuinigen. Dat is zowel economisch als sociaal onhoudbaar vindt GroenLinks.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “De problemen in de eurolanden hangen nauw met elkaar samen: het exportoverschot van het ene land is de schuldenberg van het andere.”

Investeringsimpuls

De eurozone heeft al jaren een investeringsimpuls nodig. Eindelijk ziet de Europese Commissie in dat die vooral moet komen van landen met een exportoverschot zoals Duitsland en Nederland. “Dat is een betere optie dan andere Europese landen verder te duwen richting het Duitse model van te lage lonen en bezuinigingen”, aldus Eickhout.

Het Nederlandse overschot op de betalingsbalans wordt door eurocommissaris Olli Rehn ook als potentieel probleem gezien. Eickhout is het daarmee eens, maar vindt dat Rehn dan ook consequent moet zijn in zijn oordeel over de Nederlandse overheidsfinanciën dat komende vrijdag volgt: “Terugdringen van het Nederlandse exportoverschot gaat niet samen met een hard bezuinigingsbeleid. Als Rehn consequent is, dan roept hij Nederland op om minder te bezuinigen en in plaats daarvan investeringen aan te jagen en de koopkracht van de laagstbetaalden te verbeteren.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

In de eurozone ontbreekt het aan andere middelen om de scheve betalingsbalansen te corrigeren, zoals wisselkoersen, euro-obligaties of een eurozonebudget. Die laatste twee opties worden voorlopig door verschillende nationale regeringen geblokkeerd. GroenLinks pleit sinds het begin van de crisis om de verantwoordelijkheid voor het herstel van evenwicht niet eenzijdig bij de 'tekortlanden' zoals Griekenland, Portugal en Spanje te leggen: ook 'overschotlanden' zoals Duitsland, Oostenrijk en Nederland moeten hun bijdrage leveren. De Europese Commissie bleef echter hameren op meer bezuinigingen en loonmatiging in de tekortlanden met als gevolg dat publieke voorzieningen en fatsoenlijke lonen steeds verder onder druk zijn gekomen.

Eickhout juicht het toe als Rehn Duitsland in vervolgstappen tot de orde gaat roepen. “Dat zou het economisch bestuur binnen de eurozone versterken. De Duitse economie profiteert als geen ander van de euro. De regering-Merkel staat vooraan om andere eurolanden de les te lezen. Ondertussen ontloopt zij haar verantwoordelijkheid voor herstel van het evenwicht binnen de eurozone.”

GroenLinks benadrukt dat het Duitse wirtschaftswunder ook een schaduwkant heeft. De Duitse economie draait deels op werkende armen en ontneemt daarmee ook nog eens exportkansen van de rest van de eurolanden. “Een sociaal Europa vereist meer evenwicht in de eurozone in plaats van een sociale race to the bottom. De Europese Commissie zou Duitsland moeten aanbevelen om zo snel mogelijk een minimumloon in te voeren”, aldus Eickhout.